Обществени консултации

Предварителен вариант на Националната програма за реформи на Република България (2010-2013 г.), в изпълнение на стратегията „Европа 2020"

Започва обществена дискусия на одобрения предварителен вариант на Националната програма за реформи на Република България (2010-2013 г.), в изпълнение на стратегията „Европа 2020". Министерството на финансите следва да изпрати финалния документ на Европейската комисия до 30 април 2011 г. Обсъждането приключва на 03.03.2011 г.  Бележки и коментари по документа, както и предложения за неговото подобряване, могат да бъдат изпращани на електронен адрес NRP_BG@minfin.bg.


Дата на откриване: 3.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 3.3.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари