Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти

Предлаганите промени са свързани с осигуряване на възможността гражданите да заявяват и получават административна услуга, свързана с осребряване на жилищни компенсаторни записи (ЖКЗ) в случаите, предвидени със закон. Тази възможност е дадена с чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ), като изпълнението й е възложено на Министерството на финансите.

Отговорна дирекция: „Финанси на реалния сектор”
E-mail:  V.Vulev@minfin.bg

 


Дата на откриване: 18.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари