Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр. 58 от 2008 г., и

Урежда се правото на доброволеца за осигуряване в предвидените от закона рискове, като внасянето им остава като задължение на кмета за сметка на държавния бюджет.

При възникване на събитие, което изисква участие на доброволци се въвежда като приложение бланка на заповед, която кметът на общината е длъжен да издаде, с което се цели да се уеднакви практиката в страната.

Прецизират се текстовете, относно продължителността на участие на доброволци в обучение или дейности като до 10 дни се заменя с до 80 часа и до 20 дни се заменя с до 160 часа, тъй като в повечето случаи участието на доброволците е в рамките на часове и респективно изплащаното им възнаграждение.

                        Поради наличието на случаи на откази на доброволци да получават, предвиденото възнаграждение, се дава право на доброволеца да откаже получаването му, като писмено декларира желанието си.


Дата на откриване: 19.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари