Обществени консултации

Проект на Закон за хазарта

       Проектът на Закон за хазарта има за цел да създаде национална правна уредба за регулиране на трансграничното предоставяне на онлайн хазартни услуги, която е в съответствие с европейските стандарти в тази област и е съобразена с функционирането на общия пазар. Предложената нова нормативна уредба въвежда ясни правила за организиране на хазартните игри от разстояние (чрез интернет или комуникационни средства като мобилни телефони, телевизионни канали и радиостанции) и позволява на държавата да упражнява необходимия надзор върху тях. Хазартните игри са систематизирани съобразно техния характер, като за всеки вид е дадено определение, механизъм на провеждане и начин на разпределение на печалбите.

По отношение на експлоатираните игрални автомати в игралните зали и казина е предложено увеличение на минималния брой на автоматите, което е съобразено с предвидените в законопроекта инвестиционни условия за организирането на игрите и дейностите. Предложена е и променена уредба за изключенията от хазартните игри.
С проектозакона за хазарта се цели да се защитят правата и интересите на гражданите и да дадат допълнителни законови гаранции за защита на държавните интереси.


Дата на откриване: 4.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.2.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари