Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание е изготвен във връзка с влезлия в сила от 23.11.2016 г. на Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) N° 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Проектът въвежда на национално ниво реда за издаване на разрешения за предоставяне на брокерски услуги, транзит и оказване на техническа помощ на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; генерално разрешение на Съюза за износ за определени видове износ и общо разрешение по отношение на стоки, определени в Регламент (ЕО) № 1236/2005.

Във връзка с Решение на Министерски съвет № 338/23.06.2017 за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител в проекта е предвидено отпадане на изискването заявителят да предоставя: актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или копие на решението за първоначална регистрация на търговеца и единен идентификационен код на търговеца или код БУЛСТАТ, или акта за учредяване на юридическото лице, ако не е търговец.


Дата на откриване: 21.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари