Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е изготвен с цел прецизиране на сега съществуващите текстове и във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Решение на Министерски съвет № 338/23.06.2017 за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител.

Основната цел на проекта е намаляване на административната тежест за заявителите чрез отпадане на документи за Единен идентификационен код и удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания, които ще бъдат осигурявани по служебен път.

 


Дата на откриване: 21.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари