Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието

Проектът на Постановление на Министeрския съвет за приемане на Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образование е изготвен с оглед изпълнение на разпоредбите на чл. чл. 279 на Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с държавния образователен стандарт за инспектирането, приет с Наредба № 15/08.12.2017 г. за инспектирането на детските градини и училищата.

В проекта на Постановление са определени устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, както и правата и задълженията на инспекторите.


Дата на откриване: 21.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари