Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Технически колеж - Казанлък, в структурата на Техническия университет – София

Проектът на Постановление за откриване на Технически колеж - Казанлък, в структурата на Техническия университет – София е изготвен по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

В Техническия колеж – Казанлък, ще се обучават студенти по специалности от професионално направление „Машинно инженерство“ за придобиване на висше образование на степен „професионален бакалавър по…“. Капацитетът на звеното, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 230 студенти и е съобразен с институционалния капацитет на Техническия университет – София.

В колежа ще се обучават кадри за нуждите на редица предприятия в Казанлък и региона в областта на металообработването, производството на елементи за хидравлични съоръжения, както и за индустрията, свързана с военнопромишленото производство. Наличието на структура на висше училище в града ще допринесе за подобряване на достъпа до висше образование, създаване на устойчива връзка между висшите училища и пазара на труда за постигане на съответствие между търсене и предлагане на специалисти с висше образование.


Дата на откриване: 21.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юли 2017 г. 18:37:26 ч.
ivelchev

Становище за колежа в Казанлък!

Участвам в реализацията на тази идея от нейното възникване.Още тогава заявих, че варианта за филиал на университет е химера, тъй като това време мина и че единствено рейлното е колежа. Аз съм инженер по хидравлика, работил съм в тази сфера в Казанлък и много добре знам за какво говоря.

В проектодокументите е записано, че ще се подготвят хора от РЕГИОНА?! Ако в бъдеще този колеж трябва да съществува и да увеличава броя на стУдентите, това е абсурд и трябва да се привличат хора и от други области! Защото хидравликата не е само маслена, но и водна/ прим.ВЕЦ/

Запознат съм с програмата и учебния план.Мисля ,че са добре балансирани между хидравликата и машиностроенето,.

Не разбрах-кога ще се четат лекции-само в събота и неделя ли? Това вече не е добре..по различни причини!

Имаше идея на един бивш министър за въвеждане на 4-степенно образование, като при него ще има отделно КОЛЕЖАНСКО образование, което обаче няма да бъде част от висшето образование! Ако това се случи, какви последствия ще има за съществуващия ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ?

Пожелавам успешен старт на колежа!