Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е издадена на основание чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Първата група от предложените промени касае изискванията към лицата, съответно обектите, от които се осъществяват продажби на течни горива, както и производителите/вносители на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и сервизните фирми, гарантиращи забраната на нерегламентиран достъп до ЕСФП, заедно с нейните компоненти.

Втората група промени са по отношение на специфичните изисквания към ЕСФП и по-конкретно регламентиране на случаите, в които при прекъсване на връзката между отделни компоненти на ЕСФП се блокира работата им и съответно данните се изпращат към Националната агенция за приходите (НАП). Конкретните случаи са уредени с допълнение в раздел VІ „Специфични изисквания към ЕСФП“ в  Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата. 

Третата група промени са свързани с въвеждане на задължение към лицата, регистриращи и отчитащи продажби в търговските обекти да подават данни в реално време към НАП за всяка отпечатана фискална касова бележка, посредством изградената дистанционна връзка със системата на НАП. За целите на тази промяна при блокиране на връзката на фискалното устройство с НАП, както и при извършване на ремонт на фискалното устройство работата му се възстановява от сервизния техник.

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 юли 2017 г. 11:38:59 ч.
nenchosp

Отпадане на QR-кода - оскъпява с изискване за нови касови апарати

 
Така предложените изменения могат да дадат желания ефект и с по-малко разходи за обект. При сегашното положение, разходите за въвеждане на измененията са 122 000 000лв за около 30 000 обекта - тоест по 4066лв на обект без включено възнаграждението за техниците. Това ново бреме е непосилно за обектите с нисък месечен оборот под 30000лв месечно. В същото време очаквания ефект за бюджета е 150 000 000лв. Тоест - напълно логично е държавата да инвестира с очакваната печалба от първата година за да подпомогне обектите. По този начин няма да се загубят работни места и няма да се спъва стопанския живот.
 
QR-кода е напълно излишен. Заради него трябва да се закупят нови касови апарати, а да се изхвърлят старите (работещи) такива. Това оскъпява неимоверно а няма връзка с целта на промените. Директна връзка с НАП в реално време за всяка продажба може да се извърши софтуерно без да се подменят още веднъж(справка 2009г.) работещи касови апарати. 
 
Крайния срок за въвеждане на промените не е удачен. Летния сезон не е подходящ за извършване на ремотни деиности на тези търговски обекти, тъй като летния сезон има завишена търговска активност и това ще доведе до допълни загуби за тези обекти. По подходящ срок би бил 31.12.2018г. Става дума за огромно количество обекти. Може да се направи справка и колко са лицензираните техници, за да се илюстрира, че сегашния срок е неудачен - кратък и ненавременен.