Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“

Предлаганите промени в проекта са свързани с осигуряване на компетентно управление на дирекцията от лице, чието образование и произтичащите от същото специфични знания, умения и опит ще гарантират успешното изпълнение на функциите и задачите на дирекция на Природен парк „Сините камъни“, свързани с изпълнение на плановете за управление на природните паркове и осъществяване на дейностите по стопанисване, опазване и охрана на горите, земите и водните площи в защитените територии, включени в обхвата на Природен парк „Сините камъни“.


Дата на откриване: 25.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари