Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

С проекта подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и се прецизират, или допълват разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Дата на откриване: 25.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари