Обществени консултации

Проект на Наредба за регистъра на професионалните колежи

Необходимостта от приемане на проекта на Наредба произтича от разпоредбата на чл. 51, ал.1, т. 3а от Закона за професионалното образование и обучение, съгласно която министърът на образованието и науката провежда държавната политика в областта на професионалното образование и обучение, като поддържа публичен регистър на професионалните колежи.

Новият Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) определи професионалните колежи като институции извън системата на училищното образование.  Съгласно чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) професионалните колежи са институции в системата на професионалното образование и обучение, като по смисъла на чл. 9 от ЗПОО професионалните колежи имат право за осъществяване на обучение за придобиване на професионална квалификация. 


Дата на откриване: 27.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари