Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищно и училищно образование

Причините, които налагат изготвянето на настоящата Наредба са постъпили предложения от регионални управления на образованието, директори на училища и родители на деца и ученици.

Целите, които се преследват с разработването на Наредбата, са свързани с  намаляване броя на училищните документи и постепенното им преминаване в електронен вариант, както и облекчаване на административната тежест за учителите и директорите на образователните институции.

Очакваните резултати от предлаганите промени са: по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата с информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 27.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари