Обществени консултации

Проект на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд е разработен във връзка с необходимостта от:

  • намаляване на административната тежест, свързана със законовото задължение за подаване на уведомление в териториалните дирекции „Инспекция по труда“, с което се удостоверява липса на промяна на обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15, ал. 1 на ЗЗБУТ;
  • подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите;
  • оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Лице за контакт:

Калина Петкова

Директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“

Тел. 02 8119 539, 02 987 05 44

e-mail: petkova@mlsp.government.bg

 

 


Дата на откриване: 28.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари