Обществени консултации

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина”

Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ е изготвен  въз основа на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, съгласно който лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

Медицинската специалност „Спешна медицина“ е основана на приложението на познанията и уменията, необходими за превенция, профилактика, диагностика и лечение на остри или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания, увреждания или други спешни състояния или обстоятелства, в това число недиференцирани физикални и поведенчески нарушения, засягащи пациенти от всички възрастови групи, в Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина” практикуването на която основният и най-критичен фактор е времето до предприемане на подходящи и качествени диагностично-лечебни дейности с цел постигане на физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение при пациента.


Дата на откриване: 1.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 31.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари