Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 22.03.2010 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 22.03.2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г., изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, бр. 63, бр. 68 от 2011 г., изм. и доп., бр. 36, бр. 54, бр. 92, бр. 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г., доп., бр. 37, бр. 77 от 2014 г., , бр. 40 от 2015 г., изм., бр. 27 от 2016 г., бр. 8 от 2017 г.)


Дата на откриване: 3.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари