Обществени консултации

Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти

Целта на новия Закон за пазарите на финансови инструменти е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти. С предлагания законопроект в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/65/ЕС, като се надгражда сега съществуващият правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа.

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:rfp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 7.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари