Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Основните промени в Наредбата са свързани с увеличението на минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти с 15 на сто от 01.09.2017 г. Проектът е разработен въз основа на поетите ангажименти на правителството за поетапно повишаване възнагражденията на педагозите, като до края на четиригодишния мандат на управление заплатите трябва да бъдат удвоени. С проекта на акт се въвежда и възможност за определяне на допълнителни трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и за провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владеят български език. Новите допълнителни възнаграждения нямат задължителен характер и се прилагат съобразно вътрешните правила за работни заплати на институциите и/или по реда на колективното трудово договаряне.

 


Дата на откриване: 8.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари