Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата

Основната цел на проекта е да бъдат предприети действия за повишаване на ефективността на работата на администрацията на Министерството на културата.

Промените са наложителни, поради констатирани разпокъсани и дублиращи се функции между административните звена на Министерството на културата. Щатната численост се запазва, но се съобразява с предложената нова оптимизирана структура и разпределение на функциите на отделните административни звена.

Действащата организационна структура на Министерството на културата е приета през 2014 г., не е актуализирана до настоящия момент съобразно приоритетите и дейностите, изпълнявани от Администрацията на Министерството на културата.

Приемането на нов Устройствен правилник на Министерството на културата, се налага поради необходимост от създаване на организационна структура, която оптимално и ефективно да подпомага министъра на културата при изпълнение на неговите функции, съобразно приоритетите на правителството.


Дата на откриване: 9.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 9.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари