Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и e съобразен с Решение № 411 от 19 май 2016 г. на Министерския съвет приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.


Дата на откриване: 9.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 9.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари