Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация

Промените в Правилника за устройството и дейността на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация са свързани с необходимостта от щатно структурни промени във връзка с оптимизиране администрацията на комисията, както и създаването на нормативно изискване за определяне на нивата за достъп до класифицирана информация, съобразно длъжностите, които заемат слуьителите на комисията.

С приемането на посочения проект на подзаконов нормативен акт се цели да се извърши оптимизация на организацията на работа в специализираната администрация на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Лице за контакти:

Кирил Габеров

Началник отдел „Правен“

k.gaberov@ciaf.government.bg

0882 699 034


Дата на откриване: 9.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари