Обществени консултации

Проект на Заповед на директора на Агенция ,,Митници" по чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците за определяне на изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни

Съгласно разпоредбата на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
Съгласно разпоредбата на чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, директорът на Агенция „Митници“ със заповед определя изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

В проекта на заповед за изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни, е предвиден преходен период, в който икономическите оператори, притежаващи съществуваща регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“, следва да се регистрират съгласно новите изисквания.

За контакти:

Валентин Божилов

02/ 9859 40 12

Valentin.Bozhilov@customs.bg


Дата на откриване: 10.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 9.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 август 2017 г. 19:50:33 ч.
Дудев

Електронен обмен и "хартия"

Документът е добре структуриран и с много добро ниво на детайлност.

Но предлагам да се премахнат всички "вратички" за хартиен обмен или хартиена процедура. Трябва да се разбере, че докато в нормативната уредба не се предвиди само електронен обмен няма да има електронно управление. Защо предвиждате регистрация в off-line режим - стига вече, съобразете се с указанията на Министерски съвет и вицепремиера Дончев - хартията се премахва.

Ако не работят системите или съответните първични регистри - ще се чака да проработят. Като няма КЕП - ще си извади и не се предвижда друго - точка край! Ама то и с "хартията" е същото - ако няма химикал и хартия - няма как да се разпише.

И един съвет - не се поддавайте на "традиционни юристи", които ще ви обясняват как ако не е на хартия с мастилен подпис и печат не е "юридически издържано", а и можело много лесно да ви "излъжат" по електронен път. В съвременния свят е много по-лесно да изфабрикуваш една хартия и да и сложиш каквито си искаш заверки и после да твърдиш, че незнаеш че е фалшива, отколкото да подготвиш електронен документ и да го изпратиш по електронен път, защото в електронния свят "следите остават".

Щом е електронно направете норматива наистина да е електронно. Ако оставите "хартиени" вратички компрометирате електронното управление.

08 септември 2017 г. 19:13:42 ч.
non economic operator

Обикновените хора и КЕП -нужно ли е?

Трябва да се предвиди достъпен начин за комуникация и обмен на информация между митническите органи и физическите лица, които не са икономически оператори, но им се налага да подават митнически декларации епизодично. 

Изискванията за прилагане на КЕП и регистрация по реда на заповедта ще затрудни доста обикновените хора, които няма нищо общо с митниците, а и не искат и да имат.

Въпросът може да се реши с прилгане на института на косвеното представителство. Експресните куриери взимат солидни суми за освобождаване на пратка и представителство, нека поемат някаква отоговрност за своите клиенти.