Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

    В изпълнение на Решение по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. в административни услуги/режими, извършвани от Министерството на образованието и науката, е изготвен проект на изменение на Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование в глава трета – Условия и ред за вписване, промени, заличаване и отписване от Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и частни училища.

   За вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища – регулаторен режим (№ 1603 в Регистъра на услугите) са идентифицирани възможности за намаляване броя на изискваните документи от заявителите чрез въвеждане на служебно събиране на информация и/или при определени условия на  документи и чрез отпадане на изисквани документи от заявителите.

 


Дата на откриване: 10.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари