Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проектът на нормативен акт е изготвен във връзка с предложения на управляващите органи на оперативните програми (УО на ОП) за подобряване на процеса по съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.
Същият е съобразен с досегашната практика по прилагане на наредбата, като някои изменения и допълнения имат за цел да прецизират и актуализират досегашните текстове в съответствие с натрупания опит през изминалата година от прилагането й.

 

Отговорна дирекция:"Държавни помощи и реален сектор"
E-mail:stateaid@minfin.bg

 


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари