Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

 

Добавено на 12 август 2017 г.: Поради технически пропуск обществената консултация по Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа е публикувана два пъти. С цел улесняване на потребителите, участващи в обсъждането настоящата консултация се прекратява, като предложения и коментари могат да се правят на следната страница:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2887

Публикуваната информация е напълно идентична и на двете места преди прекратяването на тази консултация. Коментарите от тази страница ще бъдат разгледани на равна основа с тези от другата страница.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Описание:

Проектът цели ускоряване на административното обслужване на физическите и юридически лица при извършване на преводи, легализация и заверка на документи и други книжа, както и намаляване на стойността на услугата по извършване на преводачески услуги.

С измененията се предлага нова регламентация  на извършваните заверки на подписа на преводача, направил превод по реда на Глава трета  от Правилника.

В момента тези заверки се извършват от Министерството на външните работи, което освен самоличността на лицето, извършило превода, гарантира и че то притежава необходимите познания по съответния чужд език, доколкото е вписано в списък, поддържан от министерството, въз основа на критерии, основани на образование и професионална квалификация.

С цел облекчаване на гражданите и бизнеса проектът предвижда тази заверка вместо от Министерството на външните работи да започне да се извършва от нотариусите по места. С оглед гарантиране на правната сигурност и качеството на лицето, при полагане на подписа върху превода преводачът ще потвърждава пред нотариуса вписването си в списъка на МВнР с документ, издаван от ведомството.

Така, от една страна услугата ще се децентрализира, и от друга страна, ще се намали нейната стойност – от 15 лв. на 6 лв. Ще отпадне и необходимостта от пътуване до София или за поемане на разходите на други лица, за да пътуват до столицата, за да заверят определен превод.

Този режим следва да остане в сила до създаването на електронен Регистър на заклетите преводачи, който да бъде част  от предвидения за създаване по приоритетен проект 5.15 „Базов регистър на субекти, обекти и събития“ от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016–2020 г. универсален регистър на професионално квалифицираните лица.

Предлаганите изменения и допълнения, които са в областта на легализациите, не създават нови правила, а отразяват действителното състояние на тази дейност към момента, която освен от Министерството на външните работи в България и дипломатическите и консулски представителства в чужбина, се извършва и от Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката, по отношение удостоверяването с „апостил” на документите, изброени в декларацията по чл.6, ал.1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 август 2017 г. 17:44:51 ч.
Prevodach

Загубата на време за преводача

Като преводач мога да кажа, че виждам следните проблеми. Първо, преводачът си изкарва прехраната с преводи, които изискват доста време, и немалко от  нас работят извънредни часове. Освен преводи на документи за легализация имаме и други клиенти. Излизането в работно време за легализация на подпис означава да губим поне по един час, в големи градове може и повече. Никой преводач няма да се съгласи да губи от работното си време един час безвъзмездно. Това означава, че ще трябва да му се заплати за загубата на време, също както таксиметровите шофьори получават обезщетение за изчакване на клиент на място, докато не могат да поемат друг клиент. Отделно ще трябва да му се платят и разходите за транспорт. Това няма как да не е за сметка на клиента. Тук виждам от раз 15-20 лева такса отгоре на едно ходене до нотариус.

Второ, в случаите на редки езици, може да се наложи ползването на преводачи в други градове. Така че и куриерските услуги няма да отпаднат напълно.

Като усложнявате по този начин работата на преводачите, най-много да започнат да отказват да правят преводи с легализация.

За мен много по-удачно е да се прави заверка с електронен подпис или със собствен печат, издаван от акредитиран орган, като първо. И като второ, някой да започне да проверява компетентността на преводачите *преди* регистрация, защото едната диплома нищо не означава, а и нито Консулският отдел, нито нотариусите са в състояние да гарантират, че преводът е качествен. Някои преводи са просто безумни.

11 август 2017 г. 18:49:17 ч.
Ilka Encheva

Собствен печат и показване на професионална ангажираност

1.       В останалите държави преводачите разполагат със собствени печати и нито клиентите, нито преводачите губят време, за да се заверява подпис при нотариус. Заверката при нотариус ще оскъпи услугата за клиентите.

2.       Предлагам всеки заклет преводач, получил печат, да води дневник, в който да се документира всеки превод на заверен от него документ (само номера на документа) + копие на платежния документ към клиента. Този дневник да се проверява всяка година от органа, издал му печата, и ако преводачът не извършва такива преводи през годината  и не издава фактури – да му се отнема правото да бъде заклет преводач.

3.       В момента сред филолозите заклети преводачи могат да бъдат само колегите, които са с оценка над 4,50 от държавните изпити по език в дипломата по Филология, и това е напълно достатъчен критерий. За тези, които нямат оценка 4,50 по език – би било добре да им се даде шанс да станат заклети преводачи, като се явят на изпит.

 

11 август 2017 г. 19:28:04 ч.
lteneva

Проектът е направен без консултации с основните участници в процеса, а именно преводачите и преводач

Считам, че предложеният проект е направен без консултации с основните участници в процеса, а именно преводачите и преводаческите агенции. 

Статутът на преводача в България не е дефиниран. В досегашната процедура, преводач може да подписва документ, който ще се легализира, единствено ако е част от фирма, която е сключила договор с МВнР. Преводачът подписва клетвена декларация пред нотариус и след това фирмата подава списък с преводачите си и декларациите с подписите им на съответния отдел в МВнР. Тоест, вече има клетвена декларация пред нотариус, какво налага необходимостта за всеки превод да се ходи при нотариус при новия проект? Това изключително ще утежни работата на преводачите, които трябва да губят време. Това ще оскъпи услугата, защото ще има съответните нотариални такси, които не се знае какви като размер ще бъдат. Много често при нотариусите се чака дълго, с какво ще бъде възмездено това изгубено време и на преводача, и на клиента? Досегашната практика работи успешно през годините. Идеята да се улеснят хората, които имат нужда от подобна услуга, всъщност може и твърде вероятно ще доведе до утежняване на ситуацията. 

 

11 август 2017 г. 19:49:14 ч.
Prevodach

На какъв език ще бъде заверката на нотариуса?

На какъв език ще бъде заверката на нотариуса? Ако е на български, как ще бъде представян в чужбина документ със заверка, която не е преведена? Ако е на чужд език, нотариусите ще бъдат ли компетентни да поставят заверка на чужд език? Или след заверката на нотариуса ще трябва превод на неговата заверка? Това не удължава ли времето и разкарването?

11 август 2017 г. 19:52:31 ч.
ilkadyul

Защо предложеният проект няма да доведе до реални облекчения

Абсурдно е преводачът да заверява отново превода си при нотариус!

Първо, всеки заклет преводач вече е представил нотариално заверена декларация в КО на МВнР.

Второ, списък на всички преводачи се пази в КО на МВнР, дори е достъпен и от сайта на последното министерство - т.е. такова удостоверение, че е заклет преводач е НАПЪЛНО излишно и е в ТЕЖЕСТ на преводачите. Всеки, който се интересува може да свали списъка на преводаческите агенции и преводачите от сайта на МВнР.

Трето, регистрираните преводаческите фирми и самостоятелно регистрираните преводачи са в Търговския регистър. КОМУ Е НУЖНО да има още една заверка, която, разбира се, е на гърба на преводача/преводаческата фирма?!

Моля Ви, оставете ни да си вършим преводаческата работа, а не да тичаме напред-назад за поредния печат. Всяка преводаческа фирма си има печат. Така или иначе, КО не носи отговорност за верността на превода. Тази отговорност се носи от преводача, винаги.

Решението е друго - да отпадне изобщо заверката на КО. Да се изготви списък на заклетите преводачи и да се посочва линк към такъв списък, в който всеки заинтересован може да провери. Преводачите ВИНАГИ полагат подписа и печата си. И отговорността е само тяхна!

12 август 2017 г. 00:10:46 ч.
Рени Стоянова

Колеги, адресът за обществено обсъждане е друг! Бягайте оттук!

На другия адрес ще можете да се запознаете с новия вариант на мухлясалия правилник и други документи. Тук, както виждате, няма нито един документ. Какво обсъждате? Слухове ли?

http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2887&success=1#addcomment