Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (Обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г.)

С проекта се цели намаляване на административната тежест чрез увеличаване срока на валидност на удостоверителни документи - увеличаване на срока на валидност на сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност, издавани на основание чл. 125, ал. 1, т. 10 от Закона за Министерството на вътрешните работи във връзка с чл. 40 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г., от три на пет години.


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари