Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“

   За осъществяването на професионалното образование и обучение по професията „Приложен програмист“ министърът на образованието и науката определя с настоящата наредба държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията.

   Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

   Определеният с настоящата наредба ДОС за придобиване на квалификация по професия „Приложен програмист“ регламентира изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация, изискванията към кандидатите за включването им в обучение по професията „Приложен програмист“, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база, с която трябва да разполага обучаващата институция и изискванията към обучаващите в институцията за професионално образование и обучение.


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари