Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

           Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

         Предложените промени предвиждат намаляване броя на изискващите се при регистрация документи като отпада изискването кандидатите за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (отмяна на чл.8, ал.1, т.1 от наредбата). Формулярът на заявлението за регистрация (Приложение №1 към чл.7) се привежда в съответствие с предложеното изменение в чл.8, ал.1, т.1 от наредбата, като отпада текста за прилагане на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от закона за търговския регистър.

              


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари