Обществени консултации

Проект на решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение на Министерския съвет № 236 от 27.04.2017 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България

Предложените изменения на Решение на Министерския съвет № 236 от 27.04.2017 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България са във връзка с постъпили искания от Министерството на здравеопазването, Медицинския университет - Плевен и Югозападния университет „Неофит Рилски" - Благоевград за увеличение на местата за субсидирано от държавата обучение по специалности от регулираните професии „Фармация", „Медицинска сестра" и „Акушерка". Целта е да се създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването. По този начин ще се удовлетворят големият недостиг и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и страната.

Основните мотиви за определяне на допълнителен прием за специалността „Фармация" в Медицинския университет - Плевен са свързани с националните и регионалните стратегически задачи за развитието на здравеопазването и фармацевтичните грижи.

Съгласно разпоредбите на новосъздадената ал. 8 към чл. 4 от ПМС № 64 от 25.03.2016 г. за професионални направления и специалности от регулираните професии, които са получили положителна оценка при оценяването на проект за програмната им акредитация, до получаването на програмна акредитация максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се определя за равен на 30 на сто от капацитета, посочен в решението за оценяване на проекта на Националната агенция за оценяване и акредитация, в рамките на съответния свободен капацитет.

 


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари