Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на Решение № 216 на Министерския съвет от 21 април 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

С проекта на Решение се изменя приложение № 11, т. 1, буква „л“ – Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ от Решение № 216 на Министерския съвет от 21 април 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

С приемането на изменението Националната програма ще бъде подпомогната на регионално ниво от пет центъра, обособени към професионални гимназии, работещи в партньорство с висши училища и представители на ИТ бизнеса.

Чрез обособяването на центровете за софтуерно обучение ще се оптимизира изпълнението на предвидените по програмата дейности чрез осигуряването на ефективно функциониращо партньорство „училище – университет – ИТ бизнес“ и ще се осигури стартирането на обучението на учениците за учебната 2017-2018 г.


Дата на откриване: 14.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари