Обществени консултации

проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки

Основна цел на предлаганите изменения и допълнения, е създаване на законова делегация за издаване на подзаконов нормативен акт, уреждащ реда да вписване в публичния регистъра на обществените библиотеки.

Съгласно чл. 7 от ЗОБ, обществени библиотеки са Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", регионалните, общинските и читалищните библиотеки. Редът за вписване на посочените обществените библиотеки ще бъде регламентиран с наредба на министъра на културата.

За извършеното вписване ще бъде издавано удостоверение от министъра на културата, като процедурата по вписване, включително и издаване на документ, удостоверяващ вписването (удостоверение за вписване) ще се развие в рамките на 14 – дневен срок.

Предложеното изменение и допълнение цели намаляване на административната тежест в изпълнение на т. 1 от Протоколно решение на Министерския съвет съгласно Протокол № 28 от 28 юни 2017 г., с която се възлага на всички административни органи в срок до 31 юли 2017 г. да извършат детайлен преглед на предоставените от тях услуги и регулаторни режими и да идентифицират възможности за намаляване на административна и регулаторната тежест.


Дата на откриване: 14.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 14.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари