Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

 

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет се преодоляват съществуващите празноти в нормативната уредба, като се регламентират последователно, ясно и непротиворечиво въпросите, които се отнасят до оперативната координация по европейските въпроси по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Чрез създаването на Координационен борд по въпросите на Българското председателство с участието на всички отговорни лица на политическо и експертно ниво се гарантира оперативното проследяване на преговорния процес в рамките на Съвета на ЕС и неговите подготвителни органи. 


Дата на откриване: 14.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари