Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

 

            С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания се правят промени, с които ще се намали броя на изискваните от гражданите документи и ще се осигури по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания.

 

Намаляването на административната и регулаторната тежест ще се извърши чрез:

- намаляване на изискуемите от заявителите документи;

- обединяване на административни услуги;

- част от декларациите да бъдат обединени в една - изискваните до този момент три декларации, с които се доказват  определени обстоятелства могат да бъдат обединени в една.

С настоящите предложения се цели:

- обединяване на административни услуги, а именно отпускането на допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната за изработване , покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия с отпускането на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия.

- изменение на заявление-декларацията, която обединява  искането за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция;

- намаляване на срока за изготвяне на социален доклад, който се променя от 30 на 20 дни.

 

            Резултатите, които ще бъдат постигнати са оптимизиране на предоставяните услуги и намаляване на административната тежест на гражданите.

Промените в Правилника целят синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове.


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари