Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 31.01.2007 г

             С проекта на Постановление за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес се правят промени, с които се цели синхронизиране на нормативната уредба и практика със социалното подпомагане, която е насочена към подобряване на системата за социална закрила на най-уязвимите групи.

              Предложенията са основани на анализ на действащата нормативна уреда и натрупания от Агенцията за социално подпомагане практически опит. Те са с оглед предприемане на действия за подобряване качеството на предоставяните услуги и оптимизиране дейността на Агенцията.


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари