Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал

С проекта и в неговите заключителни разпоредби ще бъдат изменени други действащи закони, които уреждат различни регулационни режими и административни услуги, предоставяни от Министерството на земеделието, храните и горите и неговите структури, с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез премахване изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, както и на документи, до които администрацията има достъп по служебен път.


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари