Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест.

С проекта срокът за първоначална регистрация по EMAS се намалява от 75 на 45 дни, а срокът за подновяване на регистрацията от 45 на 30 дни.

Проектът отразява и отпадането на таксите за регистрация по EMAS, предвидено в проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Настояща Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).


Дата на откриване: 16.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 15.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари