Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага приемането на нов Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и изменение и допълнение в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, като се отменя действащият Устройствен правилник на МОСВ поради многократното му изменение.

Промяната се извършва след извършен анализ на организацията и дейността на Министерството на околната среда и водите и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра на околната среда и водите.

С предложените промени се постига оптимизация на дейността, извършва се вътрешно преструктуриране и оптимизиране на дирекциите, както и се прецизират функциите им.


Дата на откриване: 17.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 16.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 септември 2017 г. 16:19:08 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес http://www.bia-bg.com/standpoint/view/23459/