Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (Обн. - ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г.), се приеха промени в митническото законодателство. В чл. 10 от Закона за митниците се създаде нова разпоредба – ал. 11, с която се въведе изискването за провеждане на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“, като условията и редът за извършване на изследването се определят с наредба на министъра на финансите. Заложените промени в проекта на акт са продиктувани от необходимостта да се прецизират някои разпоредби с цел практическото им прилагане, както и необходимостта от облекчаване на процедурата за назначаване в длъжност в Агенция „Митници“.

 

Отговорна дирекция:"Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail:

L.Filchev@minfin.bg

 


Дата на откриване: 18.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари