Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Валутния закон

С предлаганите промени във Валутния закон се цели отмяна на регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, в резултат на което ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със заложените мерки в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020. Отменя се воденето на регистър от митническите органи за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и в тази връзка отпада необходимостта от подаването на декларация пред митническите органи.

 

Отговорна дирекция:"Международни финансови институции и сътрудничество"
E-mail:ific@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари