Обществени консултации

Консултационен документ относно проект на Закон за европейската заповед за разследване

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по изготвянето на проект на Закон за европейската заповед за разследване, който има за цел да предложи: - единен инструмент, наречен Европейска заповед за разследване (ЕЗР), с цел да се извършат едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия за събиране на доказателства в държавата, изпълняваща ЕЗР. Това включва получаването на доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага; - специфични правила, които се отнасят за ЕЗР и процесуално-следствените действия, насочени към събиране на доказателства; - бързо, ефективно и последователно сътрудничество между държавите членки по наказателноправни въпроси. Решение за признаване или изпълнение следва да се приема, а самото изпълнение на процесуално-следственото действие да се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както при сходни национални случаи; - да се определят крайни срокове, за да се гарантира вземане на решение и съответно изпълнение в разумни срокове, за да се осигури спазване на процесуалните изисквания в издаващата държава. От заинтересованите страни се очаква да дадат предложения и коментари по основните направления и въпроси, посочени в структурата на законопроекта и в консултационния документ, както и предложения за допълнителни въпроси, които следва да намерят решение в бъдещия Закон за европейската заповед за разследване


Дата на откриване: 24.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари