Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси  предвижда промени, свързани с:

- постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки във връзка с диалога с ЕК в рамките прегледа по транспониране на директивата в националните законодателства;

- създаване на условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините и засилване на бюджетната дисциплина;

- постигане на съгласуваност на разпоредбите на свързано законодателство със Закона за публичните финанси.

Отговорна дирекция:

„Бюджет“

E-mail:

budget@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари