Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2016 г.

Проектът на Доклад отчита изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2016 г. Докладът отчита реализирането на заложените в програмата дейности, по отношение на мерките предприети от страна на органите за закрила на детето и партниращите институции и организации, както и възникналите проблеми при изпълнението на заложените цели и области на интервенция. Докладът съдържа и препоръки за оптимизиране на провежданите политики за децата, в контекста за осигуряване на най-добрия интерес на децата и спазване на техните права. Процесът по разработване на документа е координиран от Държавната агенция за закрила на детето.

Лице за контакт:

Милена Дянкова, началник на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми, стратегическо планиране и координация“, Държавна агенция за закрила на детето

Ел. поща: Milena.Dyankova@sacp.government.bg

Тел. 02/933 90 42


Дата на откриване: 25.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 25.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари