Обществени консултации

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
 
Предложения може да изпращате до 29 септември 2017 г. на следния електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg


Дата на откриване: 28.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 29.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 август 2017 г. 12:36:31 ч.
Йоан Каратерзиян

Форматът е неудобен за работа!

Моля, публикувайте документа в текстов формат.

29 август 2017 г. 12:37:57 ч.
Йоан Каратерзиян

Не е налична оценка на въздействието.

Не е налична частична оценка на въздействието, която е задължителна, съгласно ЗНА.

29 август 2017 г. 13:18:18 ч.
Йоан Каратерзиян

Противоконституционен текст.

Текстът на § 4 от проекта е противоконституционен и трябва да отпадне от предложения проект.

Предложеното изменение на чл. 7, ал. 5 и ал. 6 противоречи на идеята на Конституцията на Република България за максималната степен на защита, предвидена в българското законодателство. Не случайно, при разписване и приемане на текстовете на Конституцията, законодателят е предвидил, стопанисването на определен вид имоти да се извършва чрез отдаване на концесии. Това са имотите, които представляват национално богатство и които трябва да се ползват преимуществено свободно от всички граждани и гости на Република България. Предложеното изменение в § 4, т. 1 от проекта, противоречи конкретно на чл. 18 от Конституцията на Република България. Освен това, предложеното изменение в § 4, т. 2 от проекта, сваля нивото на компетентност до областен управител, което от своя страна, противоречи на философията на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, подобни решения да се вземат на най-високо държавно ниво. Това изменение цели и заобикаляне на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България като снижава нивото на подсъдност. От друга страна, предложените с § 4 от проекта промени, се цели определянето на реда за предоставяне, изпълнение и прекратяване на договорните взаимоотношения с държавата да се прехвърли от Закона за концесиите в Закона за държавната собственост, което силно ще ограничи възможността за контрол от стана на държавата на сравнително добре защитените в момента интереси на българските граждани. Всичко това, в крайна сметка, би довело до укрепване на феодалните взаимоотношения по нашето черноморие и би укрепило позициите групировките, заемащи позиции в местната власт, като би ограничило и контрола от страна на законодателната власт. При отпадане на текста на § 4 от проекта, е необходимо да се коригират и съотносимите текстове в проекта.

29 август 2017 г. 16:42:37 ч.
nenchosp

неразумни ограничения върху ползването на частни парцели определени за Дюни е много лоша идея!

Член 28(2) и Чл.30 ограничават правото на собственост и това може да доведе до лавина от дела срещу България в Страсбург. Абсурдно е да се поставя такова ограничение, когато в класификатора липсва НТП "Дюни", и всички помнят как миналата година на крак се реши кой парцел е дюна и кой не. Силно препоръчително е този текст да отпадне. Ако дивото къмпингуване е чак такъв проблем е по-удачно да се въведе обща забрана. Иначе ще станем свидетели на правен резил, платен с парите на данъкоплатеца!

05 септември 2017 г. 15:10:50 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Към проекта не е приложена предварителна оценка на въздействието, чието извършване съгласно ЗНА е задължително считано от 4 ноември 2016 г.

Център за оценка на въздействието на законодателството