Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Предлаганият проект има за цел да приведе правната уредба на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) в съответствие с промените, произтичащи от приетите два закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обнародвани съответно в „Държавен вестник”, бр. 94 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г. Наред с промените в приложно поле на ППЗСПЗЗ, проектът включва и необходимите изменения в други актове на Министерския съвет.

Разпоредбите са за изменение и допълнение на съществуващи текстове или представляват обособени нови структурни части относно:

1. Промени, произтичащи от преуреждането на правния режим за обезщетяване на собствениците, чиито земеделски земи не могат да бъдат възстановени, и на земите от остатъчния поземлен фонд;

2. Относно ползването на земеделските земи;

3. Относно  статута на земите в бившите стопански дворове на прекратени селскостопански  организации;

4. По оземляването;

5. Прецизирана е правната уредба на уедряването на земеделските земи;

6. Уредбата на органите по поземлената собственост и техните правомощия е съобразена със законовите промени;

7. Във връзка с промените в статута на оценителите на земеделски земи;

8. Промени в други нормативни актове на Министерския съвет.

 


Дата на откриване: 16.3.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.3.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари