Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 25 от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция

Задълбочаващите се негативни демографски тенденции в България налагат прилагането на комплекс от мерки в дългосрочен план, които в своята съвкупност формират демографската политика в страната. Част от тези мерки са свързани с насърчаване на раждаемостта, като един от приоритетите в тази насока е подпомагането на лицата с репродуктивни проблеми. В тази връзка с Постановление № 25 на Министерски съвет от 2009 г. е създаден Центърът за асистирана репродукция (ЦАР).

Изготвянето на проекта на нормативния акт има за цел да се увеличат възможностите за подкрепа на раждаемостта чрез увеличаване броя на процедурите по асистирана репродукция, които се финансират от ЦАР. В чл. 3 от постановлението е регламентирано, че Центърът финансира 3 ин витро процедури на едно лице. С предложената промяна този брой се увеличава на 4 процедури, като се добавят и 4 ембриотрансфери на размразени ембриони – дейност, която до сега не е финансирана от ЦАР. 


Дата на откриване: 29.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари