Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Проектът на ПМС за изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта отразява влезлите в сила през ноември 2016 г., изменения в Закона за насърчаване на заетостта (обн. ДВ., бр.88 от 8 ноември 2016 г.).

Основните промени в Правилника включват:

  • Регламентиране на условия и ред за набиране, обработване и предоставяне на информация от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
  • Регламентиране на условия и ред за прилагане на мярка, насърчаваща териториалната мобилност на безработни лица.
  • Регламентиране на условия за насърчаване на мобилността на по-широк кръг лица, на които могат да се изплащат месечно суми за транспортни разходи.
  • Подобряване на достъпа до посреднически услуги за търсещите работа лица и облекчаване на административните процедури при регистрация.
  • Усъвършенстване на реда за преразпределение на средства за финансиране на програми и мерки. 
  • Допълване на критериите за подбор на работодатели, кандидатстващи за отпускане на средства за насърчителни мерки и облекчаване на процедурата за предоставяне на неусвоени финансови средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

 Лице за контакт:

Елка Милева – държавен експерт в отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност”

тел. 02 8119 533, e-mail: emileva@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 1.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари