Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.)

С проекта на постановление се предлагат  изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за пътищата. Предложенията са във връзка с  необходимостта да бъде създадена по-гъвкава уредба при реализирането на взаимната договореност между Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ и общините при извършването на дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии. С предвидените изменения ще се даде възможност АПИ и общините да определят параметрите на участието си в тези съвместни дейности по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии.

С приемането на предложените промени ще се улеснени значително възлагането на процедурите по изпълнението на рехабилитация, реконструкция, изграждане и основен ремонт на пътища и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в урбанизирани територии. Ще се облекчи дейността на договарящите се администрации, като едновременно с това ще се осигури и по-качествено приоритизиране на необходимите ремонтни дейности. С предвидените изменения общините ще могат да планират, организират и изпълняват ремонтни дейности и ново строителство в урбанизираните територии без да са зависими от инвестиционните планове и програми на Агенция „Пътна инфраструктура“.


Дата на откриване: 7.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 7.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари