Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление на Министерския съвет предвижда изменения на 17 наредби, приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и една наредба, приета на основание чл. 26а, ал. 3 от същия закон. Проектът на постановление е в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.


Дата на откриване: 13.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари