Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г., обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80

Проектът предвижда намаляване на сроковете за одобряване на типа на средства за измерване, използвани в здравеопазването и измервания, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общински вземания и търговските плащания. С приемането на проекта на акт се цели създаване на по-благоприятна бизнес среда за лицата, които пускат на пазара средства за измерване, чрез намаляване на административната тежест за икономическите оператори.


Дата на откриване: 13.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари