Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология (Обн., ДВ., бр. 40 от 2013 г.)

Проектът предвижда намаляване, премахване или диференциране на определени такси в Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология. За извършване на последващи проверки и метрологични експертизи на разходомери за газ, водомери и топломери, заинтересованите лица ще заплащат по-ниски с 20 % такси. Намалени са и таксите за предоставяне на официални справки от регистъра на одобрените типове средства за измерване и издаване на дубликат на удостоверение за одобрен тип. Отпадат и таксите за издаване на свидетелство за одобрен тип устройство или система с фискална памет, за електронен касов апарат с фискална памет и за електронен таксиметров апарат с фискална памет. Тарифата се привежда в съответствие с действащото законодателство, като отпадат такси за услуги, за които вече няма нормативно основание да бъдат извършвани от БИМ и в същото време въвежда такси за услугите, които са вменени на БИМ след 2013 г.


Дата на откриване: 13.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари